Notifications Bell

Microsoft releases the "world's most powerful console"

Microsoft releases the "world's most powerful console"

The latest Xbox models are already a hit among consumers

Earlier today, Microsoft launched some of the most expected devices this year – the two new Xbox gaming consoles.

After a seven-year break, the new consoles came in when the consumer is willing to spend more on games, given that he must stay indoors due to the pandemic. The two models are Xbox Series X and Series S.

Microsoft described the Xbox Series X as "the world's most powerful console, "and it will retail for $499.99, while Series S will be available for $299.99. Series S is already under scrutiny for being less powerful than its peer and having less storage capacity and lacking some specific graphics.

For the first time, Microsoft launched its product worldwide on the same day. Moreover, it reported the largest number of preorders for a console.

Now, all eyes are on Sony, which is to launch PlayStation 5 on Thursday. The PS 5 is considered to be the only worthy opponent to compete with Xbox.

Despite the positive reaction from the consumers, the market reacted differently. After the news, Microsoft stock price fell 1.6%.

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.