Notifications Bell

Microsoft revises its work-from-home strategy

Microsoft revises its work-from-home strategy

Microsoft allows permanent remote work

As the pandemic seems to be nowhere near an end, work-from-home is a viable option to keep people safe. Various companies such as Twitter, Facebook, and Google announced that their employees could work from home forever, or for as long as they want.

Now, another company is revising its work-from-home strategy. Microsoft stated that its staff could work remotely permanently if their respective managers are allowing. The company believes that this work would give employees more flexibility, maintain people’s work styles, and balance the business’ needs. Also, they can domestically relocate and even move to another country.

If employees decide to work remote permanently, their assigned offices will be reassigned, but they are free to use the space available at the company’s headquarters.

However, those who need to access the hardware labs, data centers and must attend various training will have to come to the office.

Following the news, Microsoft stock price closed the trading session 1.7% higher.

Read all about Google’s work-from-home revised strategy here!

Sources: thestreet.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.