Microsoft vs Apple.

Microsoft vs Apple.

Apple vs Crypto.

  • Microsoft said in a court filing that Apple's threat to cut off the creator of “Fortnite” from Apple’s developer tools would hurt Microsoft’s gaming business, as well as other game developers.
  • Coinbase and Apple are still not getting along months after Coinbase warned customers it might remove an application from the Apple Store.
  • Current market conditions may keep the price of gold afloat as the FOMC appears to be on track to retain the current policy at the next rate decision.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.