Notifications Bell

Mixed quarterly earnings for Wells Fargo

Mixed quarterly earnings for Wells Fargo

Its shares slumped after most figures fell short of the mark

In the past quarter, Wells Fargo reported an EPS of 64 cents per share, which was higher than the 60 cents/ share consensus.

On the other hand, both the revenues and the net interest income came below expectations. Revenue-wise, the market was looking for $18.12 billion, but the figures came in at $17.93 billion.

“Although our financial performance improved and we earned $3.0 billion in the fourth quarter, our results continued to be impacted by the unprecedented operating environment and the required work to put our substantial legacy issues behind us,” CEO Charlie Scharf stated.

Following the news, Wells Fargo stock price fell 7.80%. During the last quarter of 2020, its stock price added more than 28% as the rollout of COVID-19 vaccines and the stimulus package raised hope for an economic recovery.

Sources: cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.