Moderna made another deal with the US government

Moderna made another deal with the US government

The US government secured more COVID-19 vaccine doses

Moderna seems to have gained the trust of the American government, as they reached another agreement.

At the end of July, Moderna announced that it secured a funding of $472 million from the government to conduct an in-depth Phase III clinical trial for the COVID-19 vaccine they are producing.

Moderna announced that by the new agreement, it has to sell 100 million doses of its potential vaccine – mRNA-1273 – to the US government. The pharmaceutical company will be paid more than $1.5 billion for the doses. Under the deal, the US government has the option to buy 400 million more doses.

This move is part of the US government plan to provide the COVID-19 vaccine free of charge; however, medical staff may ask for money when administering it.

Following the news, Moderna stock price gained more than 8%. Year-to-date, the stock grew more than 250%, while USA500 went up 5.2%.

See what other pharmaceutical companies are getting help from the US government on CAPEX.com!

Sources: marketwatch.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.