Notifications Bell

Netflix is missing something

Netflix is missing something

Netflix falls short on new subscribers as pandemic boost fizzles.

  • #Netflix posted its weakest subscriber gains in four years as streaming competition increased, pandemic restrictions eased, and live sports returned to television.
  • The #Crypto market is still digesting #Paypal's move to allow Crypto on its platform, with more and more stating that this constitutes the critical mass for mainstream Crypto adoption.
  • A dearth of action in fixed income markets is prompting bond investors to focus more on currencies to spot market trends.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.