Notifications Bell

Netflix posted mixed Q4 figures

Netflix posted mixed Q4 figures

While it lost on EPS, Netflix added 8.5 million net subscribers

The Los Gatos-based streaming company Netflix reported earnings for Q4 2020.

In the past quarter, the company had an EPS of $1.19, lower than the $1.39 per share expected. On the other hand, revenues came in higher than the $6.62 billion forecasted, at $6.64 billion.

The pandemic seems to have been beneficial for the streaming platform, as globally, it added 8.5 million net subscribers. The market was expecting 6.47 million new subscribers for the last three months of 2020.

Given the promising numbers, Netflix announced that it would soon become free cash flow positive, which will allow it to start a stock repurchasing program, and pay its $15 billion debt. Currently, Netflix has $8.2 billion cash on hand.

Following the news, Netflix stocks gained roughly 12%.

Sources: cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.