Notifications Bell

New Zealand stock exchange under cyber attack

New Zealand stock exchange under cyber attack

New Zealand Bourse takes measures against cyber attacks

Tough week for the New Zealand stock exchange. The bourse has been the target of cyber attacks for the past week.

It all started when the stock exchange alongside money transfer services like MoneyGram, Worldpay, PayPal, Venmo, Braintree, and many more, have been the victims of DDoS (distributed denial of service) attacks. For the past week, New Zealand's stock exchange was closed, as it was looking for ways to restore its servers after the incidents.

According to New Zealand's press, the attacks are caused by a global criminal syndicate, looking to extort #bitcoin from the above-mentioned PayPal and Venmo. The hackers are reportedly part of the Armada Collective and Fancy Bear groups.

However, the stock exchange managed to be up and running despite the website being down, as the platform was relying on contingency arrangements. The bourse stated that it is currently working with a US-based cybersecurity specialized company and governmental agencies to implement security measures.

But the bourse is not the only one under such attacks. #Tesla reported a DDoS-bitcoin scheme. The FBI handled the matter, and a member of the Russian intelligence has been arrested.

Currently, the NZD/USD pair is trading 0.21% lower at 0.6729.

Sources: reuters.com, theregister.com, zdnet.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.