Notifications Bell

Nike hits the speed limit

Nike hits the speed limit

UPS slaps shipping limits on Gap, Nike to manage E-Commerce surge.

  • Delivery giant #UPS recently imposed volume restrictions on Gap, #Nike, and some other large retailers, as the pandemic-driven surge in online shopping puts pressure on its capacity.
  • The S&P and Dow Jones Indices will launch cryptocurrency indices in 2021, making them the latest major finance companies to enter the nascent asset class.
  • Purchasing managers’ surveys add to signs economic recovery continues to have momentum in the U.S., while Europe seems set to end 2020 as a weak spot for the global economy.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.