No-oil future

No-oil future

Yen weakens to 111 per dollar as U.S. Treasury yields soar

  • India, the world's third-biggest #oil importer and consumer, has signaled that a spike in oil prices would speed up the transition to alternative energy sources
  • The #yen traded near an almost three-month low to the dollar and reached a two-week trough versus the #euro, as rising bond yields in the U.S. and Europe lured Japanese investors.
  • El Salvador's adoption of #Bitcoin as its legal tender and #Twitter's integration of lightning payments were likely catalysts in the network's growth
  • BTC/USD plummeted 1.0% in the last session


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.