Notifications Bell

Nordstrom expands the brand offering

Nordstrom expands the brand offering

One of the largest US-based luxury department store chains announced over the weekend that it purchased a minority stake in four apparel brands

The deal's financial terms were not disclosed, but now Nordstrom owns a stake in Topshop, Topman, Miss Selfridge and HIIT – brands owned by the online UK fashion house Asos. Under the agreement, Nordstrom will have exclusive retail rights for Topshop and Topman across North America, while Asos will retain operational and creative control.

Pete Nordstrom, Chief Brand Officer and Nordstrom President, revealed that he views the deal to redefine the company's business model by working with a retailer. He expects the possibility of more strategic partnerships in the future.

The Asos-backed products will be available at all Nordstrom and Nordstrom Rack locations through pick up starting this fall.

At the moment of writing, Nordstrom stock price is 6.64%. The company's shares are up 15% year-to-date and reached a market cap of $5.7 billion.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.