Notifications Bell

One more reason to stay home

One more reason to stay home

Microsoft launches next-generation Xbox gaming consoles.

  • #Microsoft launched two models of its Xbox gaming console, seven years after the debut of the previous version, to capture a pandemic-driven boom in consumer spending on games.
  • Losses from #cryptocurrency thefts, hacks, and fraud declined to $1.8 billion for the first 10 months of the year, but crime in the hot "decentralized finance" sector rose.
  • The #S&P 500 dipped as excitement over signs of a first successful late-stage COVID-19 vaccine trial faded.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.