Outstanding Q2 earnings for Target

Outstanding Q2 earnings for Target

The pandemic had nothing on Target

Target posted Q2 earnings that left Wall Street speechless.

The pandemic pushed people to online shopping, which elevated the company's profit by 80.3% to $1.7 billion. The overall digital sales, including curbside pickup and delivery, increased by 195%.

One of the US’s favorite retailers had revenues of $23 billion, surpassing the expected $20.09 billion. The adjusted EPS came in at $3.38 per share. Analysts were looking for $1.62/share.

Same-store sales reported a growth of 24.3%, more than three times higher than the 7.6% forecasted.

Target reported a 70% increase in sales of electronics. The smallest increase was in food and beverage segments – 20%.

As far as its user-base is concerned, it added 10 million new customers.

For the rest of the year, Target didn't project any figures given the pandemic's uncertainty.

Following the report, Target stock price surged almost 13%, bringing the company's market cap at $77 billion.

See how other American retailers have done in Q2 on CAPEX.com!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.