Notifications Bell

PayPal posted better-than-expected earnings

PayPal posted better-than-expected earnings

PayPal exceeded every expectation

PayPal amazed the markets with its Q2 earnings report. The company exceeded analysts’ expectations, as the pandemic made online transactions boom.

The company posted a net income of $1.53 billion, or an EPS of $1.29. It exceeded last year's figures of $823 million, or 69 cents EPS. At the same time, the adjusted EPS came in at $1.07 from 71 cents the same quarter last year.

Revenue increased to $5.26 billion from a previous of $4.31 billion. It exceeded the $4.99 billion consensus.

The value of transactions made through the PayPal platform reached $222 billion from $172 billion, beating the $210 billion expected.

Users wise, it added 21.3 million net active accounts in the past quarter.

After the report, PayPal stock rose more than 5%. In the past quarter, the stock price gained 49%, while USA500 rose 11%. Overall, it increased by 71%, while USA500 added 17%.

Sources: marketwatch.com, bloomberg.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.