People's Bank of China will keep the exchange rate "stable"

People's Bank of China will keep the exchange rate "stable"

The Chinese yuan is under the spotlight, as it will be allowed to appreciate

China's central bank officials announced that the PBOC would keep the yuan's exchange rate at "stable" levels based on supply and demand. Moreover, according to Liu Guoqiang, the vice governor at the People's Bank of China, the exchange trend will be affected by the changes in international financial markets.

Liu continued by saying that the existing exchange regime is currently suitable for China and for he expects it to be for "a good period of time in the future."

The announcement came after officials suggested that the currency could be allowed to appreciate, and authorities should eventually let up on controlling it. The bank had stopped regular intervention and will let the market play a more significant role in deciding the exchange rate.

At the moment of writing, USD/CNH is trading 0.18% lower at 6.4239.

Sources: Bloomberg.com, investing.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.