Pfizer has announced that its vaccine is 90% effective in preventing COVID-19 infection

Pfizer has announced that its vaccine is 90% effective in preventing COVID-19 infection

Late-stage trial data showed 90% effectiveness in preventing COVID-19 infection

Pfizer, alongside the German BioNTech, made a bold statement earlier today that impressed the markets.

According to the report published about their late-stage vaccine trial, their coronavirus vaccine is more than 90% effective in preventing COVID-19. The 90% effectiveness took people by storm, as scientists and researchers were hoping for a COVID-19 vaccine to be at least 75% effective.

The results came after an interim efficacy analysis that was conducted by an independent Data Monitoring Committee. The participants showed improvements one week after the administration of the second dose. Following the data, protection from COVID-19 is possible 28 days after the first vaccination. The whole procedure consists of two doses.

Even though the first results are promising, data regarding safety and various aspects of the vaccine are still being collected.

Wall Street was more than thrilled when hearing the news. USA30 surged 5.2%, while USA500 jumped 3.4%.

Sources: cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.