Notifications Bell

Preparing for the future

Preparing for the future

BMW previews iDrive in the iX electric SUV.

  • #BMW has previewed iDrive for the iX electric SUV, and the interface has been updated for an era of semi-autonomous driving and connected cars.
  • Cryptocurrency-adjacent stocks are taking a bath in conjunction with a major two-session drop in prices for #Bitcoin, the most popular #cryptocurrency.
  • Major stocks in the Gulf region strengthened, bucking against the global trend, as shares in non-#oil sectors took centre stage with the UAE being the primary driver.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.