Notifications Bell

Problems raise demand

Problems raise demand

Euro feels weight of French election concerns

  • Gold had a solid start this year, logging in the biggest quarterly gain since September 2020 as the ongoing war in Ukraine and concerns over sky-high inflation raised demand for the safe-haven asset
  • The euro weakened, with the Swiss franc and the Swedish crown the winners as French election worries and the chance of more sanctions against Russia unnerved investors
  • On Satoshi Nakamoto's "birthday", Lightning Labs announced the new ability to issue and transfer assets, including stablecoins such as Tether (USDT), instantly and virtually for free via Lightning Network
  • WTI/USD dove 1.3%
  • USD/JPY rose 0.6%
  • BTC/USD dove 1.4%


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.