Notifications Bell

Promising Q1 results for Roblox as a public company

Promising Q1 results for Roblox as a public company

The gaming app for kids that gained popularity during the pandemic revealed its first earnings report since it became a publicly traded company in March

Roblox’s revenue was up 140% from a year ago, the figures coming in at $387 million. Still, it had a loss per share of 46 cents, more than 0.21 cents expected. The company’s net loss for Q1 was $134.2 million.

Moreover, in the first quarter, its daily active users rose to 42.1 million, marking a 79% increase from last year. This led to a 98% increase of hours spent by users on the platform to 9.7 billion. Overall, it translated to $652.3 million in booking, up 161% year over year.

Roblox expects its revenue to reach a high of $145 million for the second quarter, up approximately 138% from April 2020.

After the news hit the wires, Roblox stock price gained 5%. Excluding its latest gain, the stock price fell 0.8% since the beginning of the year, while USA500 went up about 11.9%.

Find out more about Roblox IPO here!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.