Notifications Bell

Publishers feel validated by states’ Google antitrust lawsuit

Publishers feel validated by states’ Google antitrust lawsuit

Total crypto fund inflows top $5 billion this year, up more than 600%

  • Several publishers cooperated with the suing states to build a case, and much of the suit lines up with the complaints publishers have made about Google for years.
  • Total investor inflows into #cryptocurrency funds and products hit $5.6 billion so far this year, up more than 600% from 2019, according to the latest data from asset manager #CoinShares.
  • Lingering concerns over a new variant of #COVID19 in the United Kingdom weighed on global equities and sent the #euro, #pound and #Treasury #yields lower.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.