Pull the plug on hybrids

Pull the plug on hybrids

European climate group calls for an end to subsidies for plug-in hybrid cars.

  • Plug-in hybrid cars emit far more CO2 than advertised, according to recent tests, which has created an outcry for governments to end subsidies.
  • #Ethereum and #Ripple have seen sharp upward price action, the latter almost doubling its value in days. The price rally seemingly lacks any specific news-related catalyst.
  • #BlackRock, the world’s largest asset manager, has upgraded U.S. equities to “overweight”, turning bullish on quality large-cap technology companies.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.