Notifications Bell

Regulation's positive side

Regulation's positive side

Alphabet's YouTube to launch TikTok-like product.

  • Alphabet Inc’s YouTube is rolling out its version of social media rival TikTok, a new short-form video service called Shorts, enabled within its video-sharing platform
  • Crypto enthusiasts believe that the SEC's new rules, aimed at regulating Blockchain and Crypto, will act as a catalyst for mass adoption
  • Wall Street equity markets rose overnight as confidence returned to some degree following a previous torrid week

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.