Notifications Bell

Rivian – Initial Public Offering

Rivian – Initial Public Offering

The EV start-up IPO is one of the most expected events

Rivian Automotive, the electric vehicle maker backed by Amazon and Ford priced its IPO at $78/share valuing the company at $66.5 billion.

Rivian had previously increased its expected price range to between $72 and $74, up from an initial range of $57 to $62 amid a strong growth in the EV sector.

Trade Rivian IPO with CAPEX.com!

The shares will begin trading today on the NASDAQ under ticker symbol RIVN.

Be part of the action and start trading with CAPEX.com!

Sources: cnbc.com, sec.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.