Rolls-Royce declares two-thirds of its employees redundant

Od: Miguel A. Rodriguez

09:45, 14 September 2020

1594377359.jpg
Rolls-Royce is trying to keep up with the changes brought by the pandemic.

The pandemic hit hard on the aerospace engineering giant, Rolls-Royce. In order to survive during these difficult times, as the flights reduced by more than half, the company burned through 3 billion pounds. The amount refers to only the first six months of this year, as the company charges air-carries based on how much time the engine is in the air. 

The company, which makes Boeing and Airbus engines, foresees an improvement in the second half of the year, but the overall cash outflow will reach 4 billion pounds. 

To keep themselves afloat, drastic measures are being taken. 3,000 UK workers applied for voluntary redundancy, out of which 2,000 will leave by the end of August. Overall, 9,000 people will be declared redundant. The UK staff makes for 2/3 of the total employees.

Rolls-Royce stated that engines have flown at only 25% of the second quarter capacity, compared to the same time last year, and dropped by 50% in this year's first two quarters. Moreover, the revenue fell by 1.1 billion pounds because of the decline in engine deliveries. Until now, RR managed to save 300 million pounds since April, when it announced it would start cutting costs, and if everything goes according to the schedule, it will have 1 billion pounds in cash savings by the end of the year. 

However, according to analysts, the engine flying hours are expected to go as high as 70% of pre-pandemic levels in 2021.

The market wasn’t too happy about it, and Rolls-Royce stocks ended the day lower by 11%. 

Read more about the aviation industry on CAPEX.com!

Sources: cnbc.com, theguardian.com, standard.co.uk

Sdílet článek

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.