Notifications Bell

Semiconductors are missing left and right

Semiconductors are missing left and right

Global silicon chip shortage hits supply of phones, TVs, cars.

  • #Samsung, which is the largest manufacturer of computer chips in the world, as well as one of the biggest users, has said the chip shortage comes amid rising demand for consumer electronics during the pandemic.
  • The promise of the utility of smart contracts and DeFi have supported the view held by some that #ethereum could one day rival bitcoin prices.
  • U.S. President Joe Biden’s massive infrastructure proposal and the upcoming corporate #earnings season could offer investors fresh insight on the sustainability of a rally to all-time highs.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.