Notifications Bell

Slower-than-expected consumer growth for China

Slower-than-expected consumer growth for China

The economic data released today showed that one of the largest economies in the world is still streets away from a post-pandemic recovery

According to the report released by the National Bureau of Statistics of China, retail sales rose 17.7% last month from the year-ago period, missing the 25% growth forecasted for April. It also marked a slowdown from the 34.2% year-on-year increase reported in March.

On the other hand, online sales of consumer goods rose 23.1% during the first four months.

After last week, the People’s Bank of China noted that the foundation for a robust economic recovery is not yet solid and consumer spending remains constrained, the Bureau of Statistics reiterated the fact.

In a separate report, the urban unemployment rate came in at 5.1% in April, down from 5.3% reported in March.

At the moment of writing, USD/CNH is trading 0.06% higher at 6.444.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.