Notifications Bell

Sony shares reached a 19-year high

Sony shares reached a 19-year high

The new game console announcement had an impact on the stocks

As the pandemic forced people to stay home and to find ways to entertain themselves, some companies benefited from product sales. Take, for example, the Japanese Sony Corp.

The electronics company posted a quarterly profit of 228.4 billion Yen, lower than last year’s 230.9 billion Yen. Still, it beat the 143.21 billion Yen forecasted. 54% of the profit is from the company’s game and network segments. According to Sony, the revenue from the game segment is expected to jump more than 26% to 2.5 trillion Yen in the next 12 months.

The quarterly revenue rose 2.2% to 1.968 billion Yen.

Sony’s subscription service – PlayStation Plus – reached 44.9 million subscribers in Q2, outperforming the 36.2 million expected.

Despite the dip it had yesterday after the report, tables have turned today. The shares are at their highest level in 19 years.

The increase is because Sony prepares to launch the PlayStation 5 game console.

Analysts are optimistic regarding the future of the stocks, with a 9.5% growth forecasted for 2021. Despite being at their highest point in almost two decades, Sony’s stock price opened lower by more than 2%.

Read all about the earnings season on CAPEX.com!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, nasdaq.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.