Storm clouds over Rolls Royce

Storm clouds over Rolls Royce

Rolls Royce forced to fire 9,000 due to the pandemic.

Rolls Royce: one of the biggest global employers released a statement yesterday in which it announced that it will cut at least 9,000 out of 52,000 employees due to the pandemic and because the aviation business is on hold. According to them, it will take several years for it to recover. The new numbers are added to the 4,000 furloughs, as the company used the scheme provided by the government. Some of the cuts will be at their largest site in Derby. Moreover, some locations across the U.K. are to be closed.

This new announcement came after yesterday's 70% drop in the number of jobless people, reaching a ten year high.

The aviation industry represents 50% of Rolls Royce's total revenue, and now the company expects one-off restructuring costs of 800 million. Still, in the long-term, the return will generate 1.3 billion pounds.

But the bad news isn't unexpected, as airlines have cut the flying hours by 90%, with Airbus and Boeing cutting the production numbers for the next couple of years. The overall air traffic volume is to decrease by 45% this year.

The pandemic had an impact on the airline industry, which is now close to bankruptcy. The 2019 level is reachable once again, but it will take at least 2-3 years, according to aviation experts.

After the statement, the stock price dropped by 3%, while UK100 remained flat.

Stay updated with the latest financial news! Register now and see what Capex has to offer!

Sources: investing.com, bbc.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.