Notifications Bell

Surging COVID-19 cases take a toll on the latest non-farm payrolls

Surging COVID-19 cases take a toll on the latest non-farm payrolls

Although the economy lost jobs, the unemployment rate came in lower-than-expected

The latest report published by the Bureau of Labor Statistics showed that the labor market lost 140,000 jobs in the past month. The market was looking for 60,000 jobs to be created, given that in November, 245,000 hit the market. This marks the first time since April, when the labor market reports job losses.

Along with the non-farm payrolls came the unemployment rate. The rate dropped to 6.7% in the past month, coming slightly ahead of the 6.8% consensus.

Today’s results follow those of the weekly unemployment claims published by the US Department of Labor. In the past week, it totaled 787,000, lower than the 832,000 expected. Although the numbers showed a decrease at the beginning of the year, they are still well above the pre-pandemic levels given the latest resurge in the COVID-19 infections.

Keep an eye on USA30, USA500, Gold, and Dollar to see how they reacted to these red-hot reports!

Sources: forexfactory.com, cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.