Notifications Bell

“Thank-yous” worth $500 million for Amazon collaborators

“Thank-yous” worth $500 million for Amazon collaborators

Employees are rewarded for their efforts in the pandemic.

Amazon doesn’t cease to surprise. Yesterday, the company announced that it would spend $ half a billion on one-time bonuses for its front-line workers and partners who have been by the company's side throughout the pandemic.

Amazon stated in a blog post that people would receive bonuses between $150 and $3,000. The amounts vary: full-time employees of Amazon, Amazon-Whole Foods, and delivery driver-partners will receive $500; part-time employees or drivers will benefit from $250; Amazon and Whole Foods workers will get $1,000. Delivery service partner owners who made the deliveries possible will get $3,000. Amazon Flex drivers would get $150 if they worked more than 10 hours in June. The bonus comes after the company eliminated the $2 hourly wage bump, and at the end of May, it doubled the overtime pay for front-line workers.

But not only good news surround Amazon. The world's largest retailer is facing scrutiny from the US lawmakers and unions regarding the measures that have been taken against COVID-19.

Only yesterday, workers at six Amazon sites in Germany went on strike over safety after some staff has been tested positive for Coronavirus.

In the US, it is facing a lawsuit over the alleged lack of protection at a Staten Island facility. As a response, Amazon took steps in preventing the spread by changing more than 150 operation processes. Moreover, it spent more than $600 million on Coronavirus related-costs according to the latest financial report. For the second quarter, the cost could go as high as $4 billion.

At closing time yesterday, the stock traded 0.46% lower, but during today's pre-market session, the price is up by 0.36%.

Sources: edition.cnn.com, reuters.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.