Notifications Bell

The auto industry recovers

The auto industry recovers

BMW announces much improved quarterly financial data

  • BMW investors reacted calmly to news that free cash flow zoomed ahead in the 3rd quarter at a much faster rate than expected by analysts.
  • Bitcoin breached the 12K mark in a rally that was highly anticipated by the market after the cryptocurrency had a six-day streak of gains last week.
  • Wall Street's main indexes rose as investors hoped for more stimulus from Washington, with Senate Republicans preparing to vote on a bill to help small businesses hammered by COVID-19.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.