Article Hero

The Dollar could be on a downward trend

1592318531.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
14 září 2020
The most valuable currency in the world could lose its place.

The recent events have impacted not only people and businesses but, by extension, the currencies. Since the pandemic started until now, the world's most valuable currency, the US Dollar, kept its steady position over the past few months.

But in the long run, things don’t look too rosy.  According to Stephen Roach, the Dollar is on its way down.  The fall would be dramatic – up to 35% against other major currencies. Global changes and the U.S. debt reaching World War II levels seem to be the main culprits. 

The Dollar Index gained more than 1% in the last couple of weeks, but experts believe it will fall as the national savings rate will continue to drop. The drop could happen in the next two years, probably more. If the inflation rate gets higher due to the high cost of imported goods, the interest rates could be affected negatively. Moreover, if the price of imported goods rises, that could lead to an increase in oil prices. 

The analysts were looking at a 1970s kind of stagflation when the economic growth stopped, but prices kept on rising.

The predictions are grim for the Dollar, and a future power change in November might not help things for the better.  

Even today, the Dollar fell against the EUR by 2.1%. USD/CNY remained steady at 107.35. GBP/USD gained 0.2%. 

Sources: cnbc.com, the balance.com, reuters.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Přečtěte si více

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books. 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69.69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.