Notifications Bell

The Dow returns to pre-COVID levels

The Dow returns to pre-COVID levels

Dow Jones faces pressure from inflation bets with the US Dollar.

  • U.S. President Donald Trump said he could exert pressure on more Chinese companies such as technology giant Alibaba after he moved to ban TikTok
  • The CEO of Sanders Morris Harris says Bitcoin or other cryptocurrencies could soon become sought after as a safe-haven asset
  • The Dow Jones Industrial Average may face increasing selling pressure after the stock index moved back to the pre-Covid levels

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.