Notifications Bell

The experiment has run its course

The experiment has run its course

Audi and BMW shut down car subscription programs.

  • #Audi and #BMW have suspended their car subscription programs for the time being, suggesting the strategy isn't panning out.
  • #Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE) has recorded average daily trading amounting to €57m in the first 11 days of January, according to data from Deutsche Börse.
  • For all the risks U.S. investors are still facing, the political party of the incoming president isn’t necessarily one of them.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.