The Fed underwhelmed.

The Fed underwhelmed.

Bitcoin sees extreme growth in Africa, sending Crypto ‘mainstream'.

  • Facebook announced it will restrict content from accounts tied to anarchist groups that support violent acts amidst protests, U.S.-based militia organizations, and QAnon
  • A Binance-backed exchange CEO reported that ‘extreme’ Bitcoin growth in Africa is sending Crypto ‘mainstream'
  • The S&P 500 and gold prices wobbled after the FOMC minutes undermined yield curve control bets

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.