Notifications Bell

The Federal Reserve decided on 2% average inflation

The Federal Reserve decided on 2% average inflation

The Federal Reserve adopted new strategies to overcome the pandemic’s effects

The long-awaited speech of the US #Federal #Reserve Chairman Jerome Powell finally brought some clarity regarding the future of the USA's economic state.

The new measures announced by Jerome Powell are focusing on bringing inflation back to a healthy level,” letting it run above 2% for some period of time.” Moreover, in the future, the focus will be on creating a robust job market that can be supported “without causing an outbreak in inflation.” But, despite the touted robust labor market, unemployment might stay elevated for a while.

From the experts' point of view, the support for the labor market is sudden because generations ago, a strong labor market meant high inflation, and also an increase in interest rates was in sight.

Powell’s economic outlook is optimistic, expecting the recovery that started in May and June to continue throughout the year “with stops and starts.”

After the meeting, in after-hours trading, USA30 added 260 points.

Read more about the pandemic’s effects over the American economy here!

Sources: reuters.com, marketwatch.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.