The first test of 2021

The first test of 2021

Investors look to upcoming U.S. earnings for a view into 2021.

  • Investors will be anxious to see whether upcoming quarterly reports and outlooks from U.S. companies validate expectations for a strong 2021 rebound in #earnings and the economy.
  • With #Bitcoin taking a pause, Dash's price has surged, and Bitcoin Cash has broken out from a multi-year bear market.
  • The Democratic takeover of the Senate means the financial services industry can expect stricter rules and tougher oversight once President-elect Joe Biden takes office.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.