Notifications Bell

The future is autonomous

The future is autonomous

Volkswagen CEO expects autonomous cars on market around 2025-2030.

  • The chief executive of #Volkswagen, the world's largest vehicle maker by sales, expects autonomous vehicles to be ready for sale between 2025 and 2030.
  • DeFi has given #Ethereum a significant boost since this summer and kicked off its journey to its upgrade after securing enough funds for its deposit contract.
  • The chief adviser for U.S. efforts on coronavirus vaccines said he planned to meet with President-elect Joe Biden to discuss coronavirus vaccines as they are expected to be rolled out later this month.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.