The threat of a united workforce

The threat of a united workforce

Amazon's fight against U.S. union could continue even after landmark vote.

  • Officials with the National Labor Relations Board (NLRB) are expected to begin counting ballots in the closely watched union election at an #Amazon.com Inc warehouse in Bessemer, Alabama.
  • Billionaire venture capitalist Peter Thiel made waves when he suggested that #bitcoin could be thought of as a Chinese financial weapon against the U.S., because bitcoin undermines the U.S. dollar’s global status.
  • U.S. Treasury Secretary Janet Yellen warned of the risk of a permanent divergence in the global economy and urged major economies to strive to provide significant amounts of new fiscal support.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.