Notifications Bell

The U.S. pledges $1 billion for virus vaccine development

The U.S. pledges $1 billion for virus vaccine development

The company has the vote of confidence of the United States Government.

At the end of April, AstraZeneca joined forces with Oxford University to develop, produce and distribute the drug designed by the university, if successful. According to the university, the drug is currently in the human-trials, and they will have promising results by fall.

The drug manufacturer has just been supported by the U.S. Government with $1 billion to speed up the developing process. By this agreement, the U.S.A should have 300 million doses of vaccine available. The first batch should be available for delivery in October. On top of that, AstraZeneca must conduct a Phase 3 trial in the States on 30,000 volunteers this summer. The funding is part of the "Operation Warp Speed" initiative. Through this program, the U.S. showed its support to Moderna, Sanofi, and Johnson & Johnson, in their efforts to find a vaccine against the novel virus.

The U.K. will be the one who will have access to the vaccine and has already secured 30 million doses for September. Those will be the first out of 100 million. The company has been funded two times by the British government with 47 million pounds and another 84 million approved this past Sunday.

AstraZeneca works on two fronts regarding the vaccine, as it has a 7.7% stake in biotech company Moderna, whose own vaccine showed promising results. Given the fact that Moderna’s stock has increased 275% this year, AstraZeneca’s market cap exceeds $2 billion.

Do you want to know what happened on the market lately? Register now and stay updated with Capex.com!

Sources: marketwatch.com, theguardian.com, edition.cnn.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.