Notifications Bell

Time to loosen the stranglehold

Time to loosen the stranglehold

China’s central bank outlook fuels calls for policy easing.

  • A bipartisan group of senators has introduced legislation to regulate #Google and Apple’s app stores, in the latest signal of the growing political will to loosen large tech companies’ grip on smaller developers.
  • China’s central bank fanned expectations of further monetary policy easing, saying in its latest quarterly report that inflation pressures are controllable.
  • #Ripple has been making massive progress in the Asia Pacific region with its RippleNet technology despite its ongoing case in the United States with the SEC.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.