Too big for China's liking

Too big for China's liking

China hit Alibaba with a $2.75 billion fine in antitrust case.

  • China slapped a record $2.75 billion antitrust fine on #Alibaba Group Holding Ltd, after regulators determined the e-commerce giant had abused its dominant market position for several years.
  • Amid a weekend pump carrying multiple cryptocurrencies higher, Ripple’s #XRP looks to be leading the way with a push as high as 30%.
  • With last week’s proposal for a global minimum corporate tax rate, Washington has turned away from years of economic orthodoxy that stretched back to the early 1980s and prioritized a neoliberal world vision.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.