Notifications Bell

Transparency for search engines

Transparency for search engines

Google, Amazon, Microsoft must disclose how they rank search results under new EU rules.

  • The new guidelines for search engines in the EU going into effect will be followed by additional rules for tech companies next week.
  • #MicroStrategy said it plans to sell up to $400 million in a convertible senior notes sale that will fund yet more bitcoin allocations.
  • New restrictions to slow the spread of the #coronavirus went into effect in California in a fresh sign of dimming near-term economic prospects.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.