Notifications Bell

Trump loses Michigan and Wisconsin as Biden grows confident he’ll win

Trump loses Michigan and Wisconsin as Biden grows confident he’ll win

Trump campaign sues over ballot counting in Michigan, Pennsylvania, and Georgia

The presidential election entered a new phase on Wednesday as Joe Biden was declared the winner of Michigan and Wisconsin, two key swing states that President Trump won in 2016. Trump’s chances of winning a second term depend on his ability to hang on to the lead he has on Biden in states like Georgia and Pennsylvania. However, the former Vice President has been narrowing the gap in those states as vote counting progresses.

Lawyers for the Trump campaign have begun to take legal action to prevent former Vice President Joe Biden from reaching the 270 electoral votes needed to win the election. The lawsuits, filed Wednesday, contest ballot counting in Michigan, Pennsylvania and Georgia. According to CBS News Biden has won Michigan, a state in which Donald Trump has won in 2016. Pennsylvania and Georgia remain too close to call.

Stay tuned...

Sources: cbsnews.com, nytimes.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.