U.S. hiring volatility surges

Od: Miguel A. Rodriguez

09:45, 14 září 2020

1594199092.jpg
Lufthansa to cut a fifth of leadership jobs in restructuring.

Germany’s Lufthansa airline will cut 20% of its leadership positions and 1,000 administrative jobs in a restructuring plan

Trading volumes on "top tier" spot exchanges fell by 36% in June, the lowest monthly volumes since the start of 2020

U.S. hiring surged to a record high in May, but the improvement in the labor market is likely to be blunted by a resurgence in COVID-19 cases

Sdílet článek

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.