Article Hero

Unemployment Claims

1591885362.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
14 září 2020
Unemployment claims for May fell below expectations.

The number of people who filed for unemployment benefits week by week due to the pandemic is getting lower.

The latest report from the Department of Labor delivered promising data. From an expected 1.55 million, the real number adjusted to 1.54 million. Although it decelerated for ten consecutive weeks, it still remained high from a historical point of view. California showcased the most significant number – an estimate of 258, 000.

Overall, in the past three months, over 44 million filed for unemployment. Now, the unemployment rate fell from 14.7% to 13.3%, pushed by the 2.5 million non-farm payrolls.

The market had no reaction to the news but was moved upon opening by the increased number of new coronavirus cases emerging after some states reopened. USA30 lost 3.4%, while USA500 fell 2.7%. TECH100 shed 1.9%.

Sources: forexfactory.com, cnbc.com, finance.yahoo.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Přečtěte si více

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books. 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69.69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.