Notifications Bell

Unemployment Claims figures came in below estimates

Unemployment Claims figures came in below estimates

Americans continue to be affected by the pandemic

After last week the US Department of Labor was shocked by the number of people who lost their jobs because of the pandemic, today we will find out that the pandemic continues to affect the labor market.

According to the report, 900,000 people lost their jobs in the past week, a figure lower than the 930,000 forecasted. They are also lower than those reported last week – 965,000 – the highest figure since August 2020.

Now that Joe Biden officially became the President of the United States, markets are holding their breath on his proposal of a $1.9 trillion stimulus package.

Following the report, USA500, USA30, and TECH100 reacted little to the news.

Sources: forexfactory.com, cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.