Notifications Bell

Unemployment Claims rose less than expected

Unemployment Claims rose less than expected

The number of initial jobless claims showed little progress

First-time claims for unemployment figures came in lower-than-forecasted.

According to the US Labor Department, last week, 745,000 filed for unemployment benefits. The market was looking for 758,000. Although the number was lower, the total was a slight uptick from the previous week’s 730,000.

Despite the progress made with the COVID-19 vaccination programs and the predominantly positive economic data, the number of filings increased in key states such as Texas, Ohio, and New York.

This report came after yesterday’s ADP, which showed that the private sector created 117,000 jobs in the past month, below the 203,000 consensus.

The market quickly reacted, with USA30 and USA500 trading 0.19% and 0.04% higher, respectively.

Now, all eyes are on tomorrow’s non-farm payrolls.

Stay updated with the latest financial news with CAPEX.com!

Sources: forexfactory.com, cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.