Notifications Bell

Unexpected rise in the number of Unemployment Claims

Unexpected rise in the number of Unemployment Claims

Higher-than-expected jobless claims in the first week of April

Last week, first-time unemployment claims rose more than expected, despite the signs of an economic recovery, as data from the US Department of Labor showed.

In the past week, 744K people filed for unemployment insurance, well above the 682K forecasted.

The figures came a week after the labor market showed signs of a strong recovery, with 916K new jobs created in March and an unemployment rate of 6%.

Despite the progress, the Federal Reserve lawmakers stated that the market needs much more improvement to recover from the COVID-19 pandemic. Moreover, according to its meeting minutes, the bank is keeping its monetary policy unchanged.

Following the news, the Dollar driven assets traded in a mixed manner.

Sources: forexfactory.com, cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.