Notifications Bell

US Unemployment Claims

US Unemployment Claims

Mid-June brought another 1.5 million jobless people.

The latest data from the US Department of Labor show that jobless claims were above 1 million for the 13th consecutive week. In the last week, more than 1.5 million people filed for unemployment claims, lower by 58,000 from the previous week's data.

The high numbers continue recurrent, although states have reopened, and the non-farm payrolls increased by 2.5 million. Before coronavirus, the record was set at 695,000 in September 1982.

Continuing claims – referring to those who receive unemployment benefits for more than two weeks – decreased by 62,000 to 20.5 million people.

The number of those who filed for Pandemic Unemployment Assistance increased by 65,000 from an initial 760K.

According to specialists, the total number of unemployed people doesn’t show how much and how fast the economy recovers.

California reported the most significant number of claims – 243,000.

USA30 and USA500 were expected to open lower by more than 0.60% and 0.30%, respectively.

Sources: forexfactory.com, cnbc.com, yahoo.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.